Msze św.

Niedziela i święta: 
530  615 730 900 1030 1200  1600 1800

Dni powszednie:
600  700  800  900  1800

więcej

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego:
poniedziałki o godz. 1730
Nabożeństwo do Ducha Św.:
wtorki o godz. 1730
Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia:
środy o godz. 1730

 

Bethania

Czytaj Bethanię na stronach internetowych
Numer grudniowy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Wspólnoty parafialne

Żywy Różaniec, jako organizacja kościelna działająca na prawach stowarzyszenia, zawdzięcza swoje powstanie młodej świeckiej osobie Paulinie Jaricot (1799 - 1862). "Wszystkie łaski, wszelkie światło otrzymałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym" - wyznaje po latach Paulina. W 1826 r. stworzyła wielkie zaplecze modlitewne dla misji pod nazwą Żywego Różańca. Samą siebie uważała za "pierwszą zapałkę, którą Bóg się posłużył, by  rozpalić wielki ogień". Zorganizowała tzw. "piętnastki" - grupy po 15 osób, z których każda zobowiązywała się do odmawiania w intencji misji jednego dziesiątka różańca dziennie i do rozważania otrzymanej tajemnicy różańcowej. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia Pauliny. W 1862 roku, kiedy umarła Założycielka Żywego Różańca, w samej tylko Francji istniało już 150 tys. "piętnastek".

            Papież Jan Paweł II w 2002 r. ustanowił jeszcze jedną IV część różańca i tych nowych
5 tajemnic nazwał "tajemnicami światła".  W Związku z tym owe "piętnastki" zamieniły się na "dwudziestki". Każda róża różańcowa składa się z 20 członków modlących się w intencjach wyznaczonych przez papieża. Tajemnice różańcowe zmieniają zelatorzy. Czynią to, gdy chodzi o naszą parafię, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca  po mszy św. o godz. 7.30.
 


            W parafii istnieje 21 Róż Różańcowych starszego i młodszego pokolenia oraz 2 Róże, które stanowią młodzi ludzie, przyjęci do Stowarzyszenia w święto Królowej Różańca Świętego  dnia 7 X 2003 r. oraz w święto MB Gromnicznej dnia 2 II 2004 r.  

Członkowie Żywego Różańca aktywnie uczestniczą w życiu parafii i w akcji charytatywnej, w opiece nad chorymi i dziećmi, przygotowują feretrony i wystrój kościoła na święta i uroczystości. W 2003 roku Róże Różańcowe zorganizowały 4 pielgrzymki - jedną do Włoch i 3 krajowe.


            Wszelkie informacje odnośnie przynależności do Róż Różańcowych udziela opiekun Róż, o. Wojciech Łokieć SI.
 

Apostolstwo Modlitwy

PATRONOWIE APOSTOLSTWA MODLITWY:
  • Św. Franciszek Ksawery - gorliwy misjonarz. Nawrócił niezliczone rzesze pogan. Jego święto patronalne obchodzimy 3 grudnia.

  • Św. Klaudiusz La Colombiere- wielki czciciel i gorliwy apostoł kultu Serca Jezusa. Jego święto obchodzimy 15 lutego.

  • Św. Małgorzata Maria Alacoque - doświadczyła łaski wielkiego objawienia Serca Jezusa. Usłyszała słowa: OTO SERCE, KTÓRE TAK BARDZO UMIŁOWAŁO LUDZI !Jej wspomnienie liturgiczne obchodzimy 14 października.

  • Św. Teresa od Dzieciątka Jezus - Doktor Kościoła. Uczy nas jak być miłością w sercu Kościoła. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzimy 1 października.


Msza Święta Apostolstwa Modlitwy w PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA!
O   APOSTOLSTWIE   MODLITWY
 
Z  pośród  wielu  ruchów  odnowy  w  Kościele  współczesnym  jednym  z  najstarszych i  najbardziej  rozpowszechnionym  na świecie  jest  Apostolstwo  Modlitwy.

Powstało  ono  w  1844  roku  w południowej  Francji  w  miasteczku  Vals,  w  niewielkim  kolegium księży  jezuitów.  Twórcą  tego  ruchu  był ojciec  Franciszek  Gautrelet  SJ.

16  października  1989 roku  Apostolstwo  Modlitwy  zostało  reaktywowane  przy  Sanktuarium Matki  Bożej  Pocieszenia  w  Nowym  Sączu  w  parafii  Ducha  Świętego,  prowadzonej  przez Ojców  Jezuitów.

Obecnie  Apostolstwo  Modlitwy  spełnia  wszystkie  podstawowe  wymagania,  jakie  stawia  przed stowarzyszeniami   katolickimi  po-synodalna  adhortacja  apostolska  Ojca Świętego  Jana  Pawła  II "Christifideles  Laici  -  O  powołaniu  i  misji  świeckich  w  kościele  i  świecie  dwadzieścia  lat po  Soborze  Watykańskim  II".

Apostolstwo  Modlitwy  ma  na celu  formowanie  swoich  członków  w  całkowitej  wierności Chrystusowi  i  Kościołowi.  Jest  silnie  zakorzenione  w  duszpasterstwie  parafii.  Ma  charakter z  natury  swojej  apostolski,  kładzie  nacisk  na  wyrobienie  wewnętrzne  ucząc  umiłowania  modlitwy,  życia  liturgicznego  i  sakramentalnego.  Nasze  hasło  to  "Kochać  i  Służyć".

Opiekunem  duchowym  jest  O. Józef  Krzemiński SJ.

 

     Realizując  założenia  Apostolstwa  Modlitwy  Wspólnota:

  codziennie  modli  się w  intencjach  wyznaczonych  przez  Ojca  Świętego  i  ofiaruje  się Sercu  Jezusa  dla  duchowego  rozwoju  członków,  bierze  udział  w  nabożeństwach  ku  czci Serca  Pana  Jezusa
  w  pierwsze  piątki  prowadzi  całodzienną  adorację  Najświętszego  Sakramentu
  w  każdy  wtorek  prowadzi  Nabożeństwo  do  Ducha  Świętego o godz. 17.30
  w  pierwsze  soboty  spotyka  się  na  Mszy  świętej
  modli  się  za  żywych  i  zmarłych  członków  Apostolstwa  Modlitwy
  w  każdy  drugi   i  ostatni  piątek  miesiąca  o  godz.  16.30  spotyka  się na  modlitwie i  konferencji  formacyjnej  prowadzonej  przez  Opiekuna  duchowego  AM
  bierze  udział  w  rekolekcjach  i  skupieniach
  z  okazji  uroczystości   Wielkanocnej,  Bożego  Ciała,  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  włącza się  czynnie  niosąc  swoją  chorągiew
  w  okresie  Wielkiego  Postu  tradycyjnie   w  V niedzielę  o  godzinie  15.00  organizuje  polową Drogę  Krzyżową
  w  Triduum   Paschalnym  czynnie  adoruje  Pana  Jezusa  w  Ciemnicy
  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  urządza  spotkania  opłatkowe pielgrzymuje  do  różnych  Sanktuariów  w  kraju  i  za  granicą
  posiada  swoją  kronikę. 

Przynależność  do  Apostolstwa  Modlitwy  ubogaca  nas  duchowo,  przybliża  do  Boga,  uczy  modlić się  Pismem  Świętym,  pozwala   zbliżyć  się z  miłością  do  drugiego  człowieka. Pomaga  w  dźwiganiu   własnego  krzyża,  ale  także  daje radość  bycia  razem. Z  otwartym  sercem  przyjmuje  każdą  osobę,  która  widzi  swoje  miejsce  i  możliwość  spełniania się  w  naszej  Wspólnocie.
 
                     Członkowie  AM   i  opiekun  o. Józef  Krzemiński SJ
  
 
 

 
 
Copyright © 2007-2015 Parafia Ducha Świętego w Nowym Sączu!
Wszelkie Prawa Zastrzeżone!