25/03/2019poniedziałek
 06:00Za + Henryka Boryza
 07:00Za + Annę Zając
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00O zdrowie i błog. Boże przy budowie domu dla Zdzisława Banacha
 08:00Za ++ Marię i Alojzego Stawiarskich oraz ++ z rodziny
 08:00W int. dziękczynnej za przeżycie 80. lat Stefanii, z prośbą o dalsze błog. Boże
 09:00Za + Marię Czabanowską w 7. rocz. śm.
 09:00O zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Danuty i jej rodziny
 18:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Krystyny Sarna z okazji 88. rocznicy urodzin
 18:00W int. Członków Żywego Różańca, odpustowa
 18:00O bł. Boże i opiekę MBP dla podejmujących duchową adopcję dziecka poczętego
26/03/2019wtorek
 06:00Za + Przemysława Kantora (z int. referatu do walki z przestępczością narkotykową, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu)
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za ++ Helenę i Franciszka
 07:00Za + mamę Elżbietę Rolka
 08:00Za + Janinę Wróbel w 13. rocz. śm.
 08:00Za + Jacka Kołata (z int. Żywego Różańca)
 08:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny Kwitów, dzieci i wnuków
 09:00Za + Mariana Owczarczaka w 6. rocz. śm.
 09:00O przemianę i dojście do prawdy w pewnej sprawie dla Marii
 18:00Za + Annę Zając
 18:00Za + Józefa Szczypułę i ++ z rodz. Jana, Marię-Magdalenę
27/03/2019środa
 06:00Za Dobroczyńców
 07:00Za + Annę Zając
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za + Danutę Rozum (od córki Bożeny z mężem)
 08:00Msza Święta ku czci Ducha Świętego, z prośbą o światło na drodze życia dla Janiny
 08:00Za + Swetko Petric oraz ++ Kunegundę i Kazimierza
 09:00Za + Zofię Siemiączko (z int. Żywego Różańca)
 09:00Za + Michalinę i Józefa Wójcików
 18:00W int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00Za + Leonię Potoczek w 2. rocz. śm.
 18:00Za ++ Józefę i Kazimierza Ciureja oraz brata Jana
28/03/2019czwartek
 06:00Za + Annę Zając
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za + Wacława Tokarza w 3. rocz. śm. (z int. rodziny i rodziców)
 07:00Za + Witolda Kucharskiego (z int. żony Jolanty z dziećmi)
 08:00Za + Zdzisława Kolskiego
 08:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Sławomiry
 09:00Za ++ Marię i Stanisława Szczurek
 09:00Za + Irenę Fryzowicz (z int. Bożeny Mańka z rodziną)
 18:00Za + Zofię Frelich w 20. rocz. śm.
 18:00Za + Marię Potemską
 18:00Za + Danutę Rozum (z int. córki Elżbiety)
29/03/2019piątek
 06:00Za + Annę Zając
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Józefa
 07:00Za + Witolda Kucharskiego (z int. pracowników Caritas)
 08:00O zdrowie i potrzebne łaski dla Mieczysława
 08:00Int. dziękczynna za miniony rok z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny Jarzębików
 09:00O zdrowie i nawrócenie dla Tadeusza
 09:00Za ++ Marię i Stanisława Sekuła, Wojciecha, Zofię i Jana Kwiatek
 18:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Mateusza Wilka z okazji 25. rocznicy urodzin
 18:00Za + Jana Serkowskiego w 17. rocz. śm.
 18:00Za ++ Ewę i Wojciecha Wojtarowiczów
30/03/2019sobota
 06:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Nikodema z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla rodziców
 07:00Za + Annę Zając
 07:00Za + Bronisławę Jasińską
 07:00Za + Witolda Kucharskiego (z int. pracowników Caritas)
 08:00O pomoc w nauce, dary Ducha Świętego w zdaniu egzaminu dojrzałości dla Roberta
 08:00Za ++ Andrzeja i Kazimierę Miękinów
 09:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Jakuba z okazji 18. rocznicy urodzin (z int. rodziców)
 09:00Za + Grażynę Bodziony w 11. rocz. śm.
 09:00W int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Bartłomieja Stankowskiego z okazji chrztu św.
 18:00Za ++ Marię i Alojzego Stawiarskich oraz ++ z rodziny
 18:00Za + Andrzeja Chlipałę
 18:00Za + Juliana Platę w 10. rocz. śm.
31/03/2019niedziela  - rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych
 05:30Za ++ Józefa, Stanisława, Mariana i Józefę
 06:15Za + Annę Zając
 07:30Za ++ Eugenię i Józefa Pietruchów
 07:30W int. członków Żywego Różańca
 09:00Za ++ Marię , Franciszka i Alicję Kaźnowskich
 09:00Za + Mariana Proszowskiego
 10:30Za + Władysława Wąsa w 20. rocz. śm.
 12:00Za Parafian i Gości Sanktuarium
 16:00Za ++ Marię i Jana Semanowicz
 18:00Za ++ Apolonię i Antoniego Pikszelinges