Intencje

03/12/2018poniedziałek
 06:00za ++ Zofię Dziedzic w 19. rocz. śm. oraz Marię i Leona Stojowskich
 07:00za + Edwarda Skocznia
 07:00Za + Franciszka Gwoździa
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 08:00za + Marię Kozioł
 09:00za + Mieczysława Ciężokę w 15. rocz. śm.
 09:00za + Barbarę Ornanty z okazji imienin
 18:00za + Franciszka Wójcika
 18:00za ++ Józefa i Kazimierza Rusnarczyków
 18:00w int. ku czci Ducha Świętego
04/12/2018wtorek
 06:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 07:00za + Edwarda Skocznia
 07:00za + Franciszka Gwoździa
 07:00Za + Józefa Filipek (z int. bratowej Janiny z Kamionki Małej)
 08:00za + Jana Zelka
 08:00za + Józefa Senderskiego w 3. rocz. sm.
 08:00Za + Marię Basiaga w 5. r. śm.
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla O. Krystiana Juchy /z int. Adoratorek NSPJ/
 09:00za + Wandę Winiarską w 8. rocz. śm. /z int. siostry/
 18:00za + Barbarę Durlak /z int. męża i dzieci/
 18:00za + Wincentego Michalika w 23. rocz. śm.
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Barbary z okazji 50. rocznicy urodzin
05/12/2018środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 07:00za + Edwarda Skocznia
 07:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Piotra z okazji 17. rocznicy urodzin
 08:00za + Zofię Wolak
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Danuty z okazji 50. rocznicy urodzin
 09:00za + Natalię Siemasz
 09:00za + Stanisława Gawrona w 4. rocz. śm.
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za + Marcina Majchera w 3. rocz. śm.
 18:00Za + Leokadię Duda (z int. córki Leokadii)
06/12/2018czwartek
 06:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 07:00za + Edwarda Skocznia
 07:00za + Franciszka Gwoździa
 07:00w int. dziękczynnej za otrzymane łaski w pszczelarstwie z prośbą o zdrowie, bł. Boże w pasiece dla Ludwika
 08:00za + Wojciecha Zwolińskiego
 08:00za ++ Cecylię, Annę, Jana, Anielę, Stanisława i Helenę
 09:00za + Marię Ajdukiewicz w 2. rocz. śm.
 09:00za ++ Cecylię, Annę, Anielę, Jana i Stanisława
 18:00za + Romana Oleksego w 22 .rocz. śm.
 18:00za + Mieczysława Potemskiego w 13. rocz. śm.
07/12/2018piątek
 06:00za + Józefa Pogwizd
 07:00za + Edwarda Skocznia
 07:00za ++ Felicję i Bronisława Matrasów
 08:00za + Rozalię Kochanek
 08:00za + Marię Witowską z okazji imienin
 09:00w int. o przemianę życia dla Stanisława
 09:00Za + Zofię Steć w 15 r. śm.
 16:30za ++ Janinę Czoch i jej rodziców
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Wojciecha Jarzębak z okazji 9. rocznicy urodzin
 18:00za + Stanisławę Fularę w 7. rocz. śm.
 18:00za + Stanisława Schmidt w 6. rocz. śm. /z int. żony i dzieci/
08/12/2018sobota
 06:00za + Edwarda Skocznia
 07:00za + Eugeniusza Górkę
 07:00w int. ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
 08:00za + Władysława
 08:00za ++ Leontynę i Tadeusza
 09:00w int. Żywego Różańca - odpustowa
 10:30w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Janiny Jędruch z okazji urodzin
 16:30za + Marię Jarzębak z okazji imienin
 18:00za + Marię Bodziony
 18:00za ++ Aleksandrę i Józefa Woźniaków w rocz. śm.
09/12/2018niedziela
 05:30za ++ Marię i Halinę Duszyńskie
 06:15za ++ Józefa i Wiktorię Zięcina
 07:30za + Edwarda Skocznia
 07:30za + Annę Fałowską
 09:00za + Stefanię Włochowską w 11. rocz. śm.
 09:00za + Barbarę i Romana Szczurek
 10:30za + Mieczysława Matrasa w 1. rocz. śm. /z int. syna Krzysztofa/
 12:00za Parafian
 12:00w int. dziękczynnej za trud wychowania z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziców
 16:00za ++ Jana, Czesława i Bożenę
 18:00za + Marcina Majchera w 3. rocz. śm. ( z int. kuzynów Mateusza i Krzysztofa)
 
26/11/2018poniedziałek
 06:00za + Bronisławę Jasinską (z int. rodziny Tabaszewskich)
 07:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny oraz o zdanie egzaminu dla Krzysztofa
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Ewę Janik /z int syna Pawła z rodziną/
 08:00za ++ rodziców: Andrzeja i Katarzynę oraz ++ braci Andrzeja i Józefa
 08:00za + Franciszka Gwóździa
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 09:00za ++ Marię i Michała Kowalików
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Helenę Ginter w 4. r. śm.
 18:00Za Parafian
27/11/2018wtorek
 06:00za + Bronisławę Jasińską (z int. rodziny Tabaszewskich)
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00Za + Józefa Filipka (z int. syna z rodziną)
 08:00za + Franciszka Gwoździa
 08:00w int. o ocalenie od nawrotu choroby dla Józefy i zdrowie dla całej rodziny
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 09:00za + Józefa Porębę w 21. rocz. śm.
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za ++ Ignacego i Annę Niedźwiedź
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla opiekuna AM O. Józefa Krzemińskiego, wszystkich członków oraz Anny i Marka Jasieniak i ich rodzin
28/11/2018środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00za + Bronisławę Jasińską (z int. rodziny Tabaszewskich)
 07:00za + Jana Zelka
 07:00Za + Stefanię Trybuch
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 09:00za + Zdzisława Wójtowicza
 09:00za ++ Zofię i Jana Janus
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Krzysztofa Wolanina /z int. rodziny Wachnów i Jasińskiech/
29/11/2018czwartek
 06:00za + Mariana Kotlarza w 10. rocz. śm.
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Franciszka Gwoździa
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Oli
 09:00za ++ Marię i Michała Kaczorowskich
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Huberta
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za dusze w czyśćcu cierpiące
30/11/2018piątek
 06:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Andrzeja
 07:00za ++ Andrzeja i Anielę
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Jana Oracza w 1. rocz. śm.
 08:00za + Andrzeja Fedewicza
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Krystyny i Andrzeja  z okazji 55. rocznicy ślubu
 08:00za + Eugenię Piskornik w rocz. śm.
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 09:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla syna Andrzeja
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Andrzeja Chlipałę z okazji imienin i urodzin
01/12/2018sobota
 06:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla czcicielki Heleny
 07:00za + Edwarda Skocznia
 07:00za + Ryszarda Cempę w 20. rocz. śm.
 08:00za + Walerię Wronę
 08:00za + O. Krzysztofa Wałczyka SJ
 08:00O zdrowie, błogosławieństwo i opiekę MBP dla Anny i Edwarda Buszta oraz ich rodziny
 09:00za ++ Stefanię i I Janinę Sadowskie
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Józefa
 18:00za ++ rodziców z rodzin: Łukasik, Plata i Antoniego Plata oraz rodzeństwo
 18:00za + Krzysztofa Tuleję /z int. rodziny Baranieckich
02/12/2018niedziela
 05:30za + Franciszka Małka
 06:15za + Zofię Rosiek
 07:30za + Edwarda Skocznia
 07:30za + Bronisława Nowaka w 18. rocz. śm.
 09:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Gospodarzy z Roszkowic
 09:00za Parafian
 10:30za ++ Romana Janika /z int. koleżanek córki: Klaudii, Arlety i Madzi/
 12:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Stasia Śliwy i jego rodziców z okazji 1. rocznicy urodzin
 12:00za + Kazimierza Fecko
 16:00za + Krystynę Niedźwiedź
 18:00za ++ Ferdynanda i Stefanię Król
 
 
 
19/11/2018poniedziałek
 06:00za + Jana Chochorowskiego
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za ++ Elżbietę i Wojciecha Fiut z okazji imienin
 07:00za + Ewę Janik /z int córki Agnieszki i Kamila/
 08:00za ++ Zygmunta i Emilię Pajor
 08:00za ++ Antoninę i Józefa Janowskich
 09:00za + Eugeniusza w 24. rocz. śm.
 09:00za + Tadeusza Kasprzyka
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Józefa Stochłę
 18:00za + Bronisława Zipsera w 6. rocz.śm. /z int. żony i dzieci/
20/11/2018wtorek
 06:00za ++ Czesława i Joannę Elster
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za ++ Anielę i Kazimierza Łukasików
 07:00w int. o łaski dla męża Marka /z int. żony i dzieci/
 08:00za + Annę Zelek
 08:00za ++ Józefa i Stanisławę Groniów
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Jana
 09:00za + Stanisławę Jaworską w 1. rocz. śm.
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Ryszarda Kolejaszyka
 18:00za Parafian
21/11/2018środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00za + Jana Zelka
 07:00w int. Stanisława Elster o zbawienie
 07:00za + Ewę Janik /z int męża Stanisława z synami i córkami/
 08:00za + Mariana Wachtę
 08:00za ++ Teresę i Józefa Lelitów oraz Marię Cabak
 09:00za + Janinę Topczewską w rocz. śm.
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Wiktorii z okazji 12. rocznicy urodzin /z int. rodziców i rodzeństwa/
22/11/2018czwartek
 06:00za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Michała z okazji 16. rocznicy urodzin
 07:00za + Jana Zelka
 08:00za ++ Aleksandrę i Stanisława Oleś
 08:00W int. wynagradzającej Bogu za grzechy dla Stanisława Elster
 09:00za ++ Cecylię, Annę, Anielę, Jana i Stanisława
 09:00w int. o łaskę zdrowia, bł. Boże i opiekę MBP dla Małgorzaty
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Irenę Mróz-Prokop /z int. pracowników Lecznicy Weterynaryjnej/
23/11/2018piątek
 06:00za + Bronisławę Jasińską /z int. pracowników ZUS/
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Alojzego Sekułę
 07:00za + Ewę Janik /z int. syna Krzysztofa z rodziną/
 08:00za + Janusza Mendykę
 08:00za ++ z rodziny Wasylkiewiczów
 09:00za + Edwarda Zielińskiego
 09:00za ++  Barbarę i Franciszka Ormanty oraz córkę Janinę
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za ++ zbiorowa
 18:00za + Mieczysława Szczypułę w rocz. śm.
24/11/2018sobota
 06:00w int. o dar macierzyństwa, zdrowie, bł. Boże w rodzinie i opiekę MBP dla Moniki
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za + Ewę Janik /z int męża Stanisława/
 07:00za + Władysława Platej
 08:00za + Kazimierę w 3. rocz. śm.
 08:00za + Cecylię
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Zofii i Mariana oraz całej rodziny
 09:00za ++ Annę i Włodzimierza Bednarzów
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za + Cecylię Pach w 2. rocz. śm.
 18:00za ++ Stefanię i Tadeusza Porębów
25/11/2018niedziela
 05:30za ++ Stefanię i Władysława Kucia
 06:15za + Jana Zelka
 07:30w int. Żywego Różańca
 07:30za ++ Anielę, Marcina i Adama
 09:00w int. Apostolstwa Modlitwy
 09:00za ++ Marię i Franciszka Żuchowiczów
 10:30za ++ Katarzynę i Adama Bernady w 28. rocz. śm.
 12:00za Parafian
 12:00za + Zdzisława /z int. chrześnicy z rodziną/
 16:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Szymusia z okazji 9. rocznicy urodzin
 18:00za ++ poleconych w wypominkach