29/10/2018poniedziałek
 06:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Stefanii
 07:00za ++ Ritę i Ignacego Zielińskich
 07:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Stefanii
 07:00za + Zofię Mirek /z int. Tadeusza i Marii Mirek/
 08:00za + Annę Lizoń
 08:00za ++ z rodziny Okoniów
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Krystyny i Zdzisława Janowskich z okazji 57. rocznicy ślubu
 09:00za + Władysława Żelasko w 18. rocz. śm.
 18:00za + Tadeusza Grybla
 18:00za + Tadeusza Machaja
 18:00za + Joannę Kluska w 1. rocz. śm. /z int. męża z córkami/
30/10/2018wtorek
 06:00za + Helenę Legutko w 59. rocz. śm. /z int. córki/
 07:00za ++ Ritę i Ignacego Zielińskich
 07:00za ++ Jana i Eugenię Ciężobka oraz Teresę, Jacka i Mieczysława
 07:00za + Zofię Mirek /z int. Katarzyny Król z rodziną/
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Stanisława Myjaka z okazji 50. rocznicy urodzin
 08:00za + Władysława Migacza w 11. rocz. śm.
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Natalii i Dariusza z okazji 10. rocznicy ślubu
 09:00za + Wiktorię Groń w 18. rocz. śm.
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Milenki
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny Porębów
 18:00za + Marię Bulzak /z int. siostry Magdaleny z mężem/
31/10/2018środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00za ++ Honoratę i Stanisława Bochenek
 07:00za + Antoninę Ogorzałek
 07:00za + Zofię Mirek /z int. Andrzeja Mirek z rodziną/
 08:00za ++ Elżbietę i Wojciecha Dziedzina oraz ++ córki Teresy Citak
 08:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Stefanii
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla rodziny Guśtaków
 09:00za + Ryszarda Noga
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za ++ Zofię w rocz. śm. i Juliana Platów
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Janiny z okazji 80. rocznicy urodzin /z int. syna i córki z rodzinami/
01/11/2018czwartek
 05:30za + Jana Zelka
 06:15za ++ Anielę, Marcina i Adama
 07:30za + Stanisławę Andreasik
 07:30za ++ Marię i Alojzego Stawiarskich oraz Stanisława Rzadkosza
 09:00za ++ Z rodzin Fałowskich i Baranieckich
 09:00za + Zofię Mirek /z int. Lesława Mirek/
 10:30za ++ Józefa, Emilię, Marię, Stanisława i Henrykę Olszaneckich
 12:00za Parafian
 12:00Za + Kazimierza Więckowskiego
 16:00za ++ Walerię i Stanisława Mordarskich, Henryka Rybskiego oraz Danutę
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
02/11/2018piątek
 06:00za ++ Annę, Piotra, Helenę i Franciszka
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za ++ Ewę, Michalinę i Franciszka Zagórowskich
 07:00za + Zofię Mirek /z int. Ryszarda Mirek/
 08:00za ++ Anielę, Adama i Marcina
 08:00za ++ Bartłomieja, Wiktorię i Jana Basiagów oraz Marię i Stanisława Janiszów
 09:00za ++ Antoniego, Karolinę, Stanisławę, Józefa i Stanisława
 09:00w int. o przemianę życia dla Stanisława
 16:30za ++ Zofię i Jana Baran
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za ++ Stefana, Mariana Władysławę i Stanisławę
03/11/2018sobota
 06:00za + Marię Mendlarską /z int. kolegów z klatki 11C
 07:00za + Jana Zelka
 07:00za ++ Barbarę i Kazimierza Legutków
 07:00w int. ku czci Ducha Św.
 08:00za + Józefa Jaskulskiego w 23. rocz. śm. /z int. córki Darii/
 08:00za ++ Martę i Józefa Reiwrów
 09:00w int. Żywego Różańca, Apostolstwa Modlitwy i Ruchu Maryjnego
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Józefa
 18:00za ++ poleconych w wypominkach
 18:00za ++ z rodziny Górków
 18:00za + Edwarda Kosińskiego w 23. rocz. śm.
04/11/2018niedziela
 05:30za ++ Stanisława, Tadeusza i Stanisława Janusz
 06:15za + Jana
 07:30za + Jana Zelka
 07:30za ++ Stefana, Helenę i Pawła Kołodziejczaków
 09:00za ++ Gospodarzy z Roszkowic
 09:00za ++ Annę i Mariana Ogorzałek
 10:30Za ++ Stanisława, Bronisława i Stefanię Holdów oraz + Stefanię Winiarską
 12:00za Parafian
 12:00Za + Władysławę Konar w 14. rocz. śm.
 16:00za + Jana Fecko
 18:00za ++ poleconych w wypominkach