29/04/2019poniedziałek
 06:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Elżbiety i Januarego z okazji 40. rocznicy ślubu
 07:00za + Zdzisława Kujawskiego w 2. rocz. śm.
 07:00za + Stanisławę Oślizło w 6. rocz. śm.
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Zofii i Wojciecha Ormanty z okazji 47. rocznicy ślubu
 08:00za + Juliana Nowaka w 20. rocz. śm.
 09:00za + Roberta Opokę w 5. rocz. śm.
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Nadii z okazji urodzin
 18:00za + Krystynę Wieczniak w 5. rocz. śm. /z int. Anny i Marii/
 18:00za + Teofila Mleczko /z int. córki i syna/
 18:00w int. o szczęśliwe rozwiązanie dla Marty oraz zdrowie dla matki i dziecka
30/04/2019wtorek
 06:00za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00w int. o bł. Boże, potrzebne łaski na drodze życia małżeńskiego dla Madzi i Szymona
 07:00za ++ Salomeę, Tadeusza, Marię i Stanisława Tokarzów
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Mariana i jego rodziny z okazji imienin
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Krystyny z okazji urodzin
 09:00w int. o zgodę i miłość w rodzinie syna Karola
 09:00za + Józefa Steca w rocz. śm.
 18:00za + Mariana z okazji imienin
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Haliny i Jacka z okazji 25. rocznicy ślubu
 18:00za + Bolesława Fiut w 7. dniu po śmierci /z int. Moniki i Dariusza Góreckich/
01/05/2019środa
 06:00za Dobroczyńców
 07:00za + Stanisława Gomułkę w 7. rocz. śm.
 07:00w int. dziękczynnej za otrzymane łaski ku czci Trójcy Przenajświętszej
 08:00za + Karola Mirowskiego
 08:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Małgorzaty
 09:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Anny i Grzegorza z okazji 5. rocznicy ślubu
 09:00w int. o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Krystyny i Edwarda Dzugałów z Kanady /z int. Bogumiły/
 18:00w int. próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Pocieszenia
 18:00za + Edwarda Ogorzałka
02/05/2019czwartek
 06:00za + Helenę Pogwizd
 07:00za dusze w czyśćcu cierpiące
 07:00za ++ Genowefę, Mieczysława, Danutę, Jerzego i Zbigniewa Woźniackich
 08:00za + Karola Mirowskiego
 08:00za + Marię Pustułkę
 09:00za ++ Annę i Jakuba Smoroniów
 09:00za + Władysława Konstantego w 4. rocz. śm.
 18:00za ++ Marię, Kazimierza, Stefana i Sławomira Porębów
 18:00za + Elżbietę Jarzmik
03/05/2019piątek
 05:30za ++ Stanisława Rzadkosza oraz z rodziny
 06:15w int. dziękczynnej z prośbą o Miłosierdzie Boże za grzechy, zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Danuty
 07:30za + Karola Mirowskiego
 07:30za + Stefanię
 09:00w int. ku czci Ducha Św.
 10:30za + Mariolę Gawlik z okazji imienin
 10:30w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Julitki z okazji 1. rocznicy urodzin
 12:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Katarzyny Leśniak z okazji 80. rocznicy urodzin /z int. dzieci i wnuków z rodzinami/
 16:00za ++ Marię i Władysława Cebulów
 18:00za ++Stanisława i Julię Korzeń
04/05/2019sobota
 06:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBP dla Stanisławy z okazji 70. rocznicy urodzin
 07:00za + Andrzeja Krawczyka w 20. rocz. śm. /z int. rodzeństwa/
 07:00za ++ Annę i Stanisława Stawiarskich
 08:00za + Karola Mirowskiego
 08:00za + Marię Pustułkę
 09:00w int. Żywego Różańca, Apostolstwa Modlitwy i Ruchu Maryjnego
 09:00za + Jana Bebę
 09:00za + Władysława Dominik
 18:00za + Jana Brończyka
 18:00za + Andrzeja Chlipałę
 18:00w int. dziękczynnej z prośbą o zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MBP dla  z okazji Beaty i Przemysława
05/05/2019niedziela
 05:30za + Stanisława Milana w 40. rocz. śm.
 06:15za ++ Bogdana i Tomasza w 4. rocz. śm. Szoma
 07:30za + Karola Mirowskiego
 07:30za + Zofię Wolak
 09:00za ++ Waldemara w 18. rocz. śm. i Zofię Salamon
 10:30za ++ Mariana, Stefana, Stanisławę i Władysławę
 12:00za Parafian i Gości Sanktuarium
 16:00za ++ Stanisławę i Franciszka
 18:00za + Wiesława Stankowskiego w 38. rocz. śm.